fbpx

אסטרטגיה שיווקית מנצחת

לאחר שבחנו מה מטרות הארגון, האסטרטגיה השיווקית תעזור לנו להבין כיצד נפעל למימוש המטרות – יצירת ביקוש לשירות או למוצר שלנו בקרב לקוחות קיימים וכמובן לקוחות פוטנציאלים

אסטרטגיה שיווקית הינה גיבוש דרכי פעולה מוסכמים ורוחביים בארגון הנגזרים מהאסטרטגיה העסקית של הארגון ותפקידה לשרת אותנו. לאחר שאנו יודעים מה המטרות של הארגון רק אז נכנסת האסטרטגיה השיווקית והתפקיד המרכזי שלה הוא להגדיר איך לנצח בשוק ובענף בו פועל הארגון וכך נפעל למימוש המטרות אותם הצבנו.

התפקיד המרכזי והבולט של האסטרטגיה השיווקית הוא ליצור ביקוש לשירות או למוצר שלנו ללקוחותינו הקיימים וללקוחות חדשים פוטנציאלים , יצירת קונספט שיווקי מבדל המבוסס על הנכסים שהארגון צבר כגון המוצר היחודי או השירות החדשני ולקדם הזדמנויות ואיומים בשוק.

לאסטרטגיה שיווקית נכונה התמקדות בשלושה גורמים:

הלקוחות – שזה בעצם קהל המטרה

הערך – שזה בנוסף למוצר או השירות

התחרות – באמצעות כרך מבדל USP  ((Unique Selling Proposition

מעוניינים באסטרטגייה שיווקית לעסק שלכם?